Go Back

Måste man söka tillstånd för ämnen som finns på bilaga XIV i Reach om man använder ämnena i analysverksamhet?

Nej, förutsatt att ämnena används under kontrollerade förhållanden och inte i mer än 1 ton per år och juridisk enhet.

Regelreferens: Reach-förordningen, artikel 3.23 och artikel 56.3; Echa:s FAQ nummer 585

Go Back