Go Back

Krävs det säkerhetsdatablad för ögonfranslim och nagellim?

Ja, för yrkesmässiga användare. Dessa produkter anses vara kemiska produkter och inte kosmetiska produkter. Kravet gäller om produkterna innehåller sådana ämnen som gör att det krävs säkerhetsdatablad.

Regelreferens: Reach-förordningen, artikel 31

Go Back