Go Back

Kommer det första tillämpningsdatumet för inlämning av uppgifter till Giftinformationscentralen enligt bilaga VIII att senareläggas till 1 januari 2021?

EU-kommissionen har lagt fram förslag om att flytta fram tillämpningsdatumet för blandningar avsedda för konsumentanvändning ett år. Deadline för blandningar avsedda för konsumenter skulle då bli den 1 januari 2021, det vill säga samma datum som för blandningar avsedda för yrkesmässig användning. Vi räknar med att det blir så men ett formellt beslut om ändringen väntas först i slutet av år 2019.

Go Back