Go Back

Kan man ersätta den gamla märkningen genom att klistra på nya symboler eller piktogram?

Det är tillåtet att märka om gamla förpackningar, t.ex. genom att klistra över gammal märkning med ny etikett enligt reglerna i CLP. Men det är knepigt eftersom det inte bara handlar om att byta ut de gamla orangea symbolerna mot nya faropiktogram enligt CLP.


Produkten behöver vara klassificerad enligt kriterierna i CLP och det kan innebära märkning med symboler och faroangivelser som inte alls framgått av den tidigare märkningen på grund av ändrad klassificering. Alla leverantörer ansvarar för att produkterna man säljer är korrekt märkta och förpackade enligt CLP. Det gäller alltså även distributörer.


Om era leverantörer kan tillhandahålla nya etiketter är det viktigt att ni säkerställer att de gäller för just de förpackningar (med den kemiska sammansättningen) som ni har i butiken och inte för en eventuellt ändrad/omformulerad produkt hos leverantören. Ni behöver också kontrollera med er leverantör att kraven på barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning på respektive produkt inte ändrats i och med övergången till CLP.


Tänk också på att etiketten måste fästas på förpackningen så att den är svår att avlägsna. Om ni kommunicerar detta med era leverantörer och säkerställer att ni har rutiner för att se till att rätt etikett klistras på rätt produkt/förpackning, så är det ett möjligt förfarande enligt CLP.

Go Back