Go Back

Jag vill sälja en biocidprodukt med ett verksamt ämne som fortfarande är under utvärdering inom EU. Vad gäller för en sådan produkt i Sverige?

I Sverige krävs det godkännande för att få sälja många biocidprodukter, även innan det verksamma ämnet är godkänt. Om det krävs godkännande beror på vilken produkttyp produkten tillhör. Läs mer om detta på vår webb: https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/tillatna-biocidprodukter


Även om det skulle vara så att det inte krävs godkännande för produkten i dagsläget, finns det särskilda regler för biocidprodukter som gäller alla biocidprodukter redan innan produktgodkännande krävs:

- Utöver reglerna för klassificering och märkning i CLP-förordningen gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter. Dessa finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel KIFS 2008:3 (4 kap, 6§ och bilaga 2).

- En biocidprodukt får bara tillhandahållas på marknaden om ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Kravet gäller för alla de verksamma ämnen som finns listade i artikel 95-listan för respektive produkttyp

Go Back