Go Back

Jag tänkte importera ett insektsmedel, det innehåller inga farliga ämnen. Finns det några regler som jag måste följa?

Om det är ett insektsmedel som är avsett att "förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan", det vill säga att det är ett bekämpningsmedel så krävs det ett godkännande av Kemikalieinspektionen innan du får sälja eller använda det i Sverige. Vilka ämnen som ingår i insektsmedlet, om de är ofarliga eller inte spelar ingen roll. Det verksamma ämnet i medlet måste också vara godkänt eller under utvärdering.

Dessutom finns det regler för vad märkningen av insektsmedlet ska innehålla för uppgifter och leverantören som du köper medlet av (eller leverantören av det verksamma ämnet) måste finnas med på den så kallade artikel 95 listan. Läs mer om reglerna för märkning samt artikel 95 listan på vår webb. https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter

Du hittar information om hur du ansöker om ett godkännande för produkten i vår ansökningsguide: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/ansok-om-godkannande-for-biocidproduktGo Back