Go Back

Jag har en fråga om vad som räknas som satt på marknaden. Företag A tillverkar en produkt åt företag B. Det är företag B:s kontaktuppgifter som står på etiketten. Är produkten satt på marknaden när företag A sålt den till företag B?

Ja. Kemikalieinspektionens tolkning är att en överlåtelse av produkten från företag A till företag B måste ses som ett utsläppande på marknaden, även om produkten tillverkats av A på uppdrag av B och där det är företag B:s kontaktuppgifter som står på etiketten.

Go Back