Go Back

Hur tar jag reda på vilka bekämpningsmedel (växtskyddsmedel och biocider) som är godkända?

Genom att söka i bekämpningsmedelsregistret kan du ta reda på vilka bekämpningsmedel som finns (och har funnits) godkända för ett visst användningsområde. https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/


Go Back