Go Back

Hur tar jag reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt?

I Bekämpningsmedelsregistret kan du ta reda på om ett bekämpningsmedel är eller har varit godkänt för ett visst användningsområde.

Go Back