Go Back

Hur är tillsynsansvaret för butiker i en kedja?

Många företag har flera butiker som ingår i en kedja. Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår det inte tydligt hur tillsynsansvaret för sådana butiker ska fördelas. Kemikalieinspektionen och Miljödepartementet har gjort tolkningen att för företag som har försäljning i flera egna butiker ska de enskilda butikerna inte anses vara primärleverantörer om produkterna (det vill säga kemiska produkter och varor) köps in av företagets huvudkontor. Det gäller även om butikerna och huvudkontoret har samma organisationsnummer. I dessa fall är det därmed kommunerna som bedriver tillsyn över de enskilda butikerna, medan Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn över huvudkontoret i deras roll som primärleverantör.

Go Back