Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Go Back

Hur ansöker man om godkännande av en biocidprodukt?

Om det krävs godkännande för att få sälja och använda en biocidprodukt i Sverige ansöker man om det hos Kemikalieinspektionen. Är alla verksamma ämnen i din biocidprodukt godkända för rätt produkttyp inom EU kan du ansöka om godkännande enligt Biocidförordningen. Innehåller din biocidprodukt verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram då kan du behöva ansöka om godkännande enligt svenska regler.

Vid en ansökan enligt Biocidförordningen använder man ett IT-verktyg som heter R4BP3. Krävs godkännandet enligt svenska regler använder man formulär som finns att hämta på Kemikalieinspektionens webb.

Du hittar en guide för hur man ansöker, på Kemikalieinspektionens webb;

https://www.kemi.se/hitta-direkt/ansok-om-godkannande/biocidprodukter

Go Back