Go Back

Får produkter med KIFS-märkning fortfarande säljas i butik?

Det beror på. Grundregeln är att alla blandningar som släpps ut på marknaden ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP från och med den 1 juni 2015. Om en blandning däremot har klassificerats, märkts och förpackats enligt KIFS 2005:7 och redan släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015, vilket innebär att den vid det datumet redan ingår i leverantörskedjan, kan man vänta med att märka om blandningen enligt CLP fram till och med den 1 juni 2017. Därefter får produkter med märkning enligt äldre regler inte överlåtas.

Go Back