Go Back

Får blymönja användas av privatpersoner?

Nej, inte utan tillstånd.

I Sverige har vi nationella regler som kräver att privatpersoner måste ha tillstånd för att få använda vissa särskilt farliga produkter. Blymönja är en sådan särskilt farlig produkt och man ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen. 

Det är inte heller tillåtet att sälja blymönja till privatpersoner.


Go Back