Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Go Back

Behöver vårdprodukter för djur, t.ex. hundschampo, märkas enligt CLP?

Ja. Produkter till djur som till exempel hundschampo räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter, och ska bland annat följa EU-reglerna om klassificering, märkning och förpackning.

Go Back