Go Back

Behöver vårdprodukter för djur, t.ex. hundschampo, märkas enligt CLP?

Ja. Produkter till djur som till exempel hundschampo räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter, och ska bland annat följa EU-reglerna om klassificering, märkning och förpackning.

Go Back