Go Back

Behöver märkningen på förpackningen som följer av CLP-klassificeringen vara på svenska?

Ja, produkter som säljs på den svenska marknaden ska vara märkta på svenska. Man får använda ytterligare språk på märkningen förutsatt att samma uppgifter förekommer på alla språk som används. Märkningen ska dock vara tydlig, lättläst, iögonfallande och avskild från annan text.

Go Back