Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Fråga Kemikalieinspektionen

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst.

Från den 27 december till den 7 januari är telefonlinjen stängd. Svarstiden för skriftliga frågor kan bli längre än de sju arbetsdagar som normalt är vårt mål.

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi kan inte svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning.

Har du frågor om specifika produkter rekommenderar vi att du kontaktar det företag som säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111, mån-ons och fre 09:00-11:00, tors 13:00-15:00. Det kan vara svårt för oss att direkt i telefon svara på omfattande frågor. Då kan det vara bättre att du skriver in frågan via vårt formulär.

Område: Alla

Frågor och svar (2)

Sorteras efter aktualitet

Får blymönja användas av privatpersoner?

Nej, inte utan tillstånd.

I Sverige har vi nationella regler som kräver att privatpersoner måste ha tillstånd för att få använda vissa särskilt farliga produkter. Blymönja är en sådan särskilt farlig produkt och man ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen. 

Det är inte heller tillåtet att sälja blymönja till privatpersoner.


Vad bör man tänka på när man använder mygg- och fästingmedel?

Mygg- och fästingmedel är ofta avsedda att appliceras direkt på huden. Köp endast medel som är godkända av Kemikalieinspektionen, eftersom en bedömning då har gjorts av riskerna för hälsan och miljön vid användning av medlet. Godkända bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Medlet kan exempelvis ha en åldersgräns eller endast få användas ett begränsat antal gånger per dag. Det kan också ha en anvisning om att små barns händer inte ska smörjas in med medlet eftersom de har en tendens att stoppa händerna i munnen och skulle då kunna få i sig medlet via munnen.

Om medlet är godkänt och bruksanvisningen följs så ska det vara säkert att använda. Med den kunskap vi har idag om de verksamma ämnen som ingår i mygg- och fästingmedel ser Kemikalieinspektionen inte heller någon anledning att avråda gravida från att använda dem, förutsatt att de används och doseras enligt bruksanvisningen. Mygg- och fästingmedel bör dock ses som ett andrahandsval när andra metoder inte kan användas eller inte ger tillräckligt skydd. Använd i första hand till exempel myggnät och vanliga kläder. Många medel kan också användas utanpå kläderna.