Fråga Kemikalieinspektionen

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst.

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi kan inte svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning.

Har du frågor om specifika produkter rekommenderar vi att du kontaktar det företag som säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111. Våra ordinarie telefontider är:

  • måndag – onsdag och fredag 09:00 – 11:00,
  • torsdag 13:00 – 15:00.

Avvikande telefontider under sommaren:

Fråga Kemikalieinspektionens telefon är öppen hela sommaren, men mellan den 22 juni och 7 augusti kommer vi minska öppettiderna till

  • tisdag och onsdag 09:00–11:00 och
  • torsdag 13:00–15:00.

Det kan vara svårt för oss att direkt i telefon svara på omfattande frågor. Då kan det vara bättre att du skriver in frågan via vårt formulär.

Område: Alla

Frågor och svar (3)

Sorteras efter aktualitet

Vilket tillsynsansvar har kommunerna respektive Kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för företag som är primärleverantörer, det vill säga företag som tillverkar, importerar eller för in kemiska produkter till Sverige. När det gäller kemiska ämnen i varor har Kemikalieinspektionen tillsynsansvar för alla led i distributionskedjan. Kommunerna har tillsynsansvar för företag som inte är primärleverantörer, det vill säga företag som köper kemiska produkter eller varor från andra företag i Sverige. Kemikalieinspektionen har endast tillsynsansvar för utsläppande på marknaden, inte för användning. Mer information om detta finns här: http://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/tillsyn--vem-inspekterar-vad

Hur är tillsynsansvaret för butiker i en kedja?

Många företag har flera butiker som ingår i en kedja. Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår det inte tydligt hur tillsynsansvaret för sådana butiker ska fördelas. Kemikalieinspektionen och Miljödepartementet har gjort tolkningen att för företag som har försäljning i flera egna butiker ska de enskilda butikerna inte anses vara primärleverantörer om produkterna (det vill säga kemiska produkter och varor) köps in av företagets huvudkontor. Det gäller även om butikerna och huvudkontoret har samma organisationsnummer. I dessa fall är det därmed kommunerna som bedriver tillsyn över de enskilda butikerna, medan Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn över huvudkontoret i deras roll som primärleverantör.

Får produkter med KIFS-märkning fortfarande säljas i butik?

Det beror på. Grundregeln är att alla blandningar som släpps ut på marknaden ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP från och med den 1 juni 2015. Om en blandning däremot har klassificerats, märkts och förpackats enligt KIFS 2005:7 och redan släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015, vilket innebär att den vid det datumet redan ingår i leverantörskedjan, kan man vänta med att märka om blandningen enligt CLP fram till och med den 1 juni 2017. Därefter får produkter med märkning enligt äldre regler inte överlåtas.