Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina varor innehåller.

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det finns kemikalieregler som gäller

  • innehållet i dina varor, till exempel kemikalier som är förbjudna
  • vilken information du är skyldig att ge din kund.

Beroende på din roll i distributionskedjan och på din leverantörs kunskap om kemikaliereglerna, kan du använda dig av några av följande råd. Det är inte reglerat i lagstiftningen hur du ska se till att kraven i lagstiftningen följs. Det viktiga är att du ser till att de följs.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej