The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Rapport 10/15: Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020