Rapport 1/11: Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull

En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus. Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020