The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

PM 9/15: Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige

Denna kartläggning utgör ett delprojekt i ett regeringsuppdrag som ålagts Kemikalieinspektionen för att undersöka om det finns ett behov av nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen.

Last published 6 September 2020