The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

PM 3/14: Kartläggning av brandsläckningsskum

Denna rapport är en redovisning av en studie kring användningen av brandsläckningsskum som Sweco utförde på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under våren 2014.

Last published 6 September 2020