PM 3/14: Kartläggning av brandsläckningsskum

Denna rapport är en redovisning av en studie kring användningen av brandsläckningsskum som Sweco utförde på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under våren 2014.

Last published 6 September 2020