PM 5/08: Kartläggning av kemiska ämnen i tre materialslag; plast, gummi och textil

En litteraturstudie. Genom att studera befintlig litteratur har kemiska ämnen i tre materialslag, textil, plast och gummi, kartlagts.

Last published 6 September 2020