PM 2/06: Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv, en lägesrapport.

I rapporten ges en kort beskrivning av vissa ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper, resultat från några aktuella undersökningar av konstgräs samt av det standardiseringsarbete som pågår inom Europa.

Last published 6 September 2020