Tillsyn 1/21: Hemelektronik

Tillsyn av kablar, kökselektronik och produkter utvalda av Elsäkerhetsverket.

Summary in English on page 9.

Last published 8 March 2021