Tillsyn 3/14: Tillsynsplan 2014

Tillsynsplan 2014 utgår från de tillsynsbehov som beskrivs i Kemikalieinspektionens behovsutredning som fastställdes i december 2013. Tillsynsplanen ger en överblick av det operativa tillsynsbehovet och fungerar som strategiskt styrdokument som anger hur tillsynsaktiviteter prioriteras i förhållande till tillgängliga resurser.

Last published 6 September 2020