Tillsyn 1/14: Material i inomhusmiljön 2 – möbeltextil

Under hösten 2013 besökte Kemikalieinspektionen 30 företag och kontrollerade varuprover från dessa samt ytterligare tre företag. 74 varuprover analyserades. Av dessa var 64 möbeltyger till stoppade möbler, sex tyger till sittsäckar och fyra prov var fyllning (EPS-kulor) från olika återförsäljare.

Last published 6 September 2020