Tillsyn 3/10: Kemikalie­inspektionens tillsyns­plan 2010

Tillsynsplanen ger en överblick av det samlade operativa tillsyns­behovet och fungerar som ett viktigt strategiskt styr­dokument som gör det möjligt att se hur aktiviteter prioriteras i relation till de resurser som finns tillgängliga.

Last published 6 September 2020