Begränsningsdatabasen är stängd

Vi har stängt Begränsningsdatabasen på grund av tekniska problem som gör att sökresultaten inte längre är tillförlitliga. Vi kommer att se över behovet av denna typ av tjänst och därefter bedöma hur vi går vidare.

Tills vidare hänvisar vi till informationen på följande sidor:

  • Lagar och regler listar alla lagar och direktiv inom kemikalielagstiftningen som innehåller begränsningar. Du får söka efter begränsningar i varje lagstiftning för sig.
  • den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplatslänk till annan webbplats kan du söka efter kemikalier och få reda på om de är begränsade. Denna sökfunktion omfattar bara ämnen som är begränsade inom Reach-förordningen, CLP-förordningen, Biocidförordningen och PIC-förordningen. Echa planerar att bygga ut denna sökfunktion med fler regelområden på något års sikt. Läs mer om planerna här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om begränsningar kan du höra av dig till Kemikalieinspektionens regelrådgivare.

Senast uppdaterad 13 maj 2020