Utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel

Det krävs utbildning för att få distribuera eller sälja växtskyddsmedel. Utbildningen hålls av länsstyrelsen enligt en kursplan som Kemi­ka­lie­ins­pek­tionen beslutar. Utbildningen samordnas med Jordbruksverket som utbildar användare av växtskyddsmedel.

Från den 26 november 2015 ska alla som säljer eller distribuerar växtskydds­medel ha någon hos sig som har gått utbildning och fått ett utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på marknaden. Det gäller för alla led i leverantörskedjan och även vid försäljning via e-handel.

Det ska finnas minst en person med giltigt utbildningsbevis tillgänglig vid försäljning av växtskyddsmedel. Personen ska kunna ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Kravet innebär inte nödvändigtvis att personen i fråga ska finnas på plats, utan det kan räcka med att vara tillgänglig via telefon vid försäljningstillfället.

Distributörer som sedan tidigare genomgått Jordbruksverkets utbildning i an­vänd­ning av växtskyddsmedel och som har ett tillstånd enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) 2007:76 anses uppfylla kravet på giltigt utbildningsbevis. Utbildningsbeviset ska förnyas senast var femte kurssäsong.

Krav på utbildning kommer från EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och är infört i svensk lag. Reglerna finns i den svenska bekämpningsmedelsförordningen och i Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter.

Anmälan

Anmälan till kurserna görs på Jordbruksverkets webbplats.

Kursen du ska gå är en grundkurs som handlar om användning av växtskyddsmedel utomhus.

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta länsstyrelsen där du vill gå kursen.

Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus.

Reglerna

EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG)

Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) 2007:76