Utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Det krävs utbildning och ett utbildningsbevis för att få distribuera eller sälja växtskyddsmedel. Utbildningen hålls av länsstyrelsen enligt en kursplan som Kemi­ka­lie­ins­pek­tionen har beslutat. Utbildningen samordnas med Jordbruksverkets utbildning för användare av växtskyddsmedel.

Sedan den 26 november 2015 ska alla som säljer eller distribuerar växtskydds­medel ha någon hos sig som har gått utbildning och fått ett utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på marknaden. Det gäller för alla led i en leverantörskedja och även vid försäljning via e-handel. Utbildningsbeviset ska förnyas senast var femte kurssäsong.

Det ska finnas minst en person med giltigt utbildningsbevis tillgänglig vid försäljning av växtskyddsmedel. Personen ska kunna ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Personen med utbildningsbevis måste inte finnas på plats, utan kan istället vara tillgänglig via telefon vid försäljningstillfället.

Utbildningen samordnas med och är densamma som Jordbruksverkets utbildning för användning av växtskyddsmedel utomhus. Distributörer som sedan tidigare har genomgått Jordbruksverkets utbildning i an­vänd­ning av växtskyddsmedel och som har ett giltigt tillstånd för användning anses uppfylla kravet på giltigt utbildningsbevis för att sälja och distribuera. En distributör som har ett utbildningsbevis utfärdat av ett annat EU-land kan ansöka om att få det ömsesidigt erkänt i Sverige.

Krav på utbildning kommer från EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och är infört i svensk lagstiftning. Reglerna finns i den svenska bekämpningsmedelsförordningen och i Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter.

Anmälan

Anmälan till kurserna görs på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kursen du ska gå är en grundkurs i användning av växtskyddsmedel utomhus.

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta länsstyrelsen där du vill gå kursen.

Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus (PDF 514 kB) , 513.3 kB.

Läs mer i reglerna

Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 mars 2021