Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Frågor och svar om växtskyddsmedel

Här hittar du svar på några vanliga frågor om växtskyddsmedel.

Vill du ställa en egen fråga kan du göra det här:

Nej, för att du ska få använda ett bekämpningsmedel i Sverige måste det vara godkänt i Sverige av Kemikalieinspektionen. Om du ska få använda ett medel som du har köpt utomlands behöver du få ett så kallat parallellhandelstillstånd. Du ansöker om ett sådant tillstånd hos Kemikalieinspektionen.

Se vägledning och blanketter för växtskyddsmedel

I Bekämpningsmedelsregistret kan du ta reda på om ett bekämpningsmedel är eller har varit godkänt för ett visst användningsområde.

Gå till Bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 mars 2021