Tillstånd för användning i vattenskyddsområde

Om ett växtskyddsmedel ska användas inom ett vattenskyddsområde krävs ett särskilt tillstånd av kommunen.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. I föreskrifterna finns regler för det tillstånd som den som ska sprida ett växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde behöver söka hos kommunen.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning för tillståndsprövning av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Vägledningen ersätter de tidigare allmänna råden.

Vägledning för prövning av tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Hos KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) kan du läsa mer om växtskyddsmedels spridningsvägar.

Läs mer om växtskyddsmedels spridningsvägar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej