Utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde – UPMA

Det finns också möjlighet att få godkännande för användning av ett växtskyddsmedel genom att ansöka om ett utvidgat produktgodkännande för ett mindre användningsområde, en så kallad UPMA.

Det finns möjlighet att ansöka om att utvidga ett produktgodkännande för ett eller flera mindre användningsområden som inte produktgodkännandet redan omfattar. En sådan utvidgning kallas UPMA, vilket står för utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde.

Ett mindre användningsområde för växtskyddsmedel kan exempelvis vara grödor som odlas i liten omfattning med en liten total areal. Det kan också vara grödor som odlas i stor omfattning med en stor total areal, men med ett växtskyddsproblem som uppträder sällan eller i en mycket begränsad del av odlingen.

Du kan ansöka om UPMA om du är eller representerar

  • den som innehar produktgodkännandet
  • ett officiellt eller vetenskapligt organ på jordbruksområdet
  • en jordbruksorganisation
  • en yrkesmässig användare.

En beviljad UPMA kan sedan nyttjas av alla som använder växtskyddsmedlet.

Använd blanketten MIP-0023-S för att ansöka om UPMA.

Vad kan vara ett mindre användningsområde?

Antalet möjliga kombinationer av grödor och skadegörare är stort. Därför fattar Kemikalieinspektionen beslut om UPMA från fall till fall, utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt ärende.

För att få vägledning om vad som kan betraktats som ett mindre användningsområde går det att ta fram en lista på alla gällande beslut om UPMA. Du kan ta fram listan i vårt bekämpningsmedelsregister genom att använda sökingången ”UPMA” och söka på ”Alla”. Träfflistan som du får går att exportera till Excel-format.

Gå till bekämpningsmedelsregistret

Det finns också en lista över stora användningsområden som kan ge vägledning om användningar som inte kan betraktas som mindre användningsområden. Listan visar vanliga växtskyddsproblem i lantbruksgrödor som odlas i stor omfattning. Observera att listan inte betyder att alla andra användningar betraktas som mindre användningsområden.

Lista över stora användningsområden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej