Blanketter och vägledningar för växtskyddsmedel

Blanketter och vägledningsdokument till dig som planerar att ansöka om godkännande av nya växtskyddsmedelsprodukter eller om du vill ansöka om omregistreringar och villkorsändringar för redan godkända produkter.

Mall för referenslista

Modell för beräkning av halter i jord, PECjord (fungerar endast för MS Office 2013 eller senare versioner)