Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Ansök om godkännande för växtskyddsmedel

För att få sälja eller använda ett växtskyddsmedel i Sverige måste produkten vara god­känd av Kemikalie­inspektionen. I vår guide hittar du information om vilka olika ansökningstyper som finns och länkar till relevanta vägledningsdokument och ansökningsformulär.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som består av mikroorganismer behöver du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen. Du ansöker enligt reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Guide till ansökningar

På sidan Guide till olika ansökningstyper får du en översikt av de olika typer av ansökningar du kan göra.

På sidan Blanketter och vägledningar hittar du ansökningsblanketter och vägledningsdokument.

Om du har mycket omfattande dokumentation till din ansökan, eller av annat skäl, kan du lämna in den via en molntjänst. Det går bra att använda antingen Kemikalieinspektionens tjänst som heter File-share eller en egen tjänst. Vill du använda Kemikalieinspektionens molntjänst behöver du ett konto som du får genom att mejla kemi@kemi.se och fråga efter det.

Mer information om att ansöka

Här finns länkar direkt till mer detaljerad information om några av ansökningstyperna. Du hittar också länkar till information om ansökningsavgifter, ansökningsprocessen och det EU-gemensamma webbverktyget PPPAMS.

Nytt produktgodkännande

Förnyat produktgodkännande

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde - UPMA

Parallellhandelstillstånd

Tillstånd för forskning och utveckling

Dispens vid nödsituation

Så hanterar vi din ansökan

PPPAMS - Plant Protection Product Application Management System

Senast uppdaterad 12 december 2022