Ansök om godkännande för växtskyddsmedel

För att få sälja eller använda ett växtskyddsmedel i Sverige måste produkten vara god­känd av Kemikalie­inspektionen. Här hittar du information om vilka olika ansökningstyper som finns och länkar till relevanta vägledningsdokument och ansökningsformulär.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som består av mikroorganismer behöver du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen. Du ansöker enligt reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Guide till ansökningar

I Guide till olika ansökningstyper får du en översikt av de olika typer av ansökningar du kan göra. 

Blå knapp med texten: Guide till olika ansökningstyper

I Blanketter och vägledningar hittar du ansökningsblanketter och vägledningsdokument.

Blå knapp med texten: Blanketter och vägledningar

Mer information om att ansöka

Här finns länkar direkt till mer detaljerad information om några av ansökningstyperna. Du hittar också länkar till information om ansökningsavgifter, ansökningsprocessen och det EU-gemensamma webbverktyget PPPAMS. 

Nytt produktgodkännande

Förnyat produktgodkännande

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde - UPMA

Parallellhandelstillstånd

Tillstånd för forskning och utveckling

Dispens vid nödsituation

Så hanterar vi din ansökan

PPPAMS - Plant Protection Product Application Management System

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej