Verksamma ämnen som utgår

Innehållsförteckning:

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i tabellen nedan inte ska få förnyade godkännanden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne. Vissa beslut anger bara att godkännandena inte blir förlängda då företaget inte har ansökt om ett förnyat godkännande.

EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen. I besluten finns skälen till varför respektive ämne inte har fått förnyat godkännande.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

Verksamt ämne

Senaste datum för återkallande av produkter

Maximal anståndstid

Mankozeblänk till annan webbplats

4 juli 2021

4 januari 2022

Pencykuronlänk till annan webbplats

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Dinatoniumbensoatlänk till annan webbplats

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Imidaklopridlänk till annan webbplats

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Tiofanatmetyllänk till annan webbplats

19 april 2021

19 oktober 2021

Betacyflutrinlänk till annan webbplats

20 januari 2021

20 juli 2021

Tiaklopridlänk till annan webbplats

3 augusti 2020

3 februari 2021

Klorprofamlänk till annan webbplats

8 januari 2020

8 oktober 2020

Desmedifamlänk till annan webbplats

1 januari 2020

1 juli 2020

Propikonazollänk till annan webbplats

19 juni 2019

19 mars 2020

Dikvatlänk till annan webbplats

4 maj 2019

4 februari 2020

Pymetrozinlänk till annan webbplats

30 april 2019

30 januari 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnenalänk till annan webbplats

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

För de ämnen som inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. De produkter som berörs och beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i Tabell 3b på sidan Aktuella beslut 2020, eller på motsvarande plats på sidan Aktuella beslut 2019.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Gå till sidan Aktuella beslut 2019

Verksamma ämnen i fokus - neonikotinoider

Via länken nedan når du en sida som ger mer ingående information om återkallanden och inskräkningar av de neonikotinoider som visat sig ge oacceptabla risker för pollinerande insekter.

Läs mer om neonikotinoider som verksamma ämnen

 

Senast uppdaterad 19 januari 2021