Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning

Innehållsförteckning:

Här hittar du tabeller som sammanfattar vilka verksamma ämnen som undantas från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Förbudet och undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021.

Användning av växtskyddsmedel på vissa områden är förbjuden från 1 oktober 2021 enligt 2 kap. 37 § p. 2-6, förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Enligt 37a § i förordningen ges Kemikalieinspektionen möjlighet att föreskriva om undantag från förbudet för verksamma ämnen med begränsade risker. Det innebär att växtskyddsmedel som innehåller de undantagna ämnena också är undantagna och därför får användas på de områden som förbudet omfattar.

De ämnen som Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta är:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordning (EU) nr 540/2011,
  • verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 15 till KIFS 2008:3.

I tabellerna nedan sammanfattas de verksamma ämnen som undantas, och i vilken lagtext de förtecknas. Ämnen som finns i båda lagtexterna redovisas i tabellerna som förtecknade i (EU) nr 540/2011. Det är en tabell för kemiska ämnen och en för mikroorganismer. Tabellerna är sammanställda av Kemikalieinspektionen och vi kan inte garantera att sammanställningen vid varje tidpunkt är fullständig och korrekt. För de vid varje tidpunkt gällande undantagen hänvisar vi därför till de ovan nämnda författningarna.

Tabellerna visar också vilka verksamma ämnen som på sikt kommer att vara de enda som får finnas i växtskyddsmedel som privatpersoner får använda. Från den 17 maj 2021 har Kemikalieinspektionen beslutat att det endast är de undantagna ämnena som får ingå i nya eller förnyade produktgodkännanden av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3. I klass 3 finns de medel som privatpersoner får använda.

Tabell med kemiska ämnen

Tabell 1. Kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne - kemiskt

Lagtext

Aluminiumammoniumsulfat

KIFS 2008:3

Askorbinsyra

KIFS 2008:3

FEN 560 (bockhornsklöverfrö i pulverform)

KIFS 2008:3

Fett: Restprodukter från destillering av fett

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Pelargonsyra

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C7-C18 och C18 omättade kaliumsalter

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Kaprinsyra

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Kaprylsyra

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Laurinsyra

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Oljesyra

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C8-C10 metylestrar

KIFS 2008:3

Fettsyror C7–C20: Metyloktanoat

KIFS 2008:3

Fettsyror C7-C20: Metyldekanoat

KIFS 2008:3

Fiskolja

KIFS 2008:3

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

KIFS 2008:3

Fårtalg

KIFS 2008:3

Gibberellinsyra

KIFS 2008:3

Gibberelliner

KIFS 2008:3

Heptamaloxiloglukan

KIFS 2008:3

Hydrolyserade proteiner

KIFS 2008:3

Järn(II)sulfat

KIFS 2008:3

Kalciumkarbonat

KIFS 2008:3

Kaliumvätekarbonat

KIFS 2008:3

Kvartssand

KIFS 2008:3

Maltodextrin

KIFS 2008:3

Prohexadion

KIFS 2008:3

Rapsolja och rybsolja

KIFS 2008:3

Svavel

KIFS 2008:3

Urea

KIFS 2008:3

Vitlöksextrakt

KIFS 2008:3

Ättiksyra

KIFS 2008:3

24-Epibrassinolid

(EU) 540/2011

ABE-IT 56 (komponent av lysat of Saccharomyces cerevisiae stam DDSF623)

(EU) 540/2011

Blodmjöl

(EU) 540/2011

Cerevisan

(EU) 540/2011

COS-OGA

(EU) 540/2011

Järn(III)fosfat

(EU) 540/2011

Järnpyrofosfat

(EU) 540/2011

Laminarin

(EU) 540/2011

Lavandulyl senecioat

(EU) 540/2011

Natriumvätekarbonat

(EU) 540/2011

Vattenextrakt av groddat frö av söt Lupinus albus

(EU) 540/2011


Tabell med mikroorganismer

Tabell 2. Verksamma ämnen som är mikroorganismer och som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne – mikroorganism

Lagtext

Adoxophyes orana GV, stam BV-0001

KIFS 2008:3

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

KIFS 2008:3

Bacillus firmus I-1582

KIFS 2008:3

Bacillus subtilis stam QST 713

KIFS 2008:3

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammarna ABTS-1857 och GC-91

KIFS 2008:3

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) stam AM65-52

KIFS 2008:3

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stammarna ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 och EG 2348

KIFS 2008:3

Beauveria bassiana stammarna ATCC 74040 och GHA

KIFS 2008:3

Candida oleophila stam O

KIFS 2008:3

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

KIFS 2008:3

Gliocladium catenulatum, stam J1446

KIFS 2008:3

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

KIFS 2008:3

Lecanicillium muscarium (tidigare Verticillium lecanii) stam Ve 6

KIFS 2008:3

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52

KIFS 2008:3

Pythium oligandrum M1

KIFS 2008:3

Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus

KIFS 2008:3

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

KIFS 2008:3

Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) stammarna ICC012, T25 och TV1

KIFS 2008:3

Trichoderma asperellum (stam T34)

KIFS 2008:3

Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) stammarna IMI 206040 och T11

KIFS 2008:3

Trichoderma atroviride stam I-1237

KIFS 2008:3

Trichoderma gamsii (tidigare T. viride) stam ICC080

KIFS 2008:3

Trichoderma harzianum stammarna T-22 och ITEM 908

KIFS 2008:3

Zucchinigulmosaikvirus, svag stam

KIFS 2008:3

Akanthomyces muscarius Ve6 (tidigare Lecanicillium muscarium stam Ve6)

(EU) 540/2011

Ampelomyces quisqualis stam AQ10

(EU) 540/2011

Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24

(EU) 540/2011

Bacillus subtilis stam IAB/BS03

(EU) 540/2011

Clonostachys rosea stam J1446 (Gliocladium catenulatum stam J1446)

(EU) 540/2011

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

(EU) 540/2011

Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (tidigare Paecilomyces fumosoroseus)

(EU) 540/2011

Pasteuria nishizawae Pn1

(EU) 540/2011

Pepinomosaikvirus, milt isolat VC 1

(EU) 540/2011

Pepinomosaikvirus, milt isolat VX 1

(EU) 540/2011

Pepinomosaikvirus, stam EU, milt isolat Abp1 och
pepinomosaikvirus, stam CH2, milt isolat Abp2

(EU) 540/2011

Pepinomosaikvirus, stam CH2, isolat 1906

(EU) 540/2011

Phlebiopsis gigantea stam FOC PG 410.3

(EU) 540/2011

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1835

(EU) 540/2011

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1984

(EU) 540/2011

Saccharomyces cerevisiae stam LAS02

EU) 540/2011

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

(EU) 540/2011

Trichoderma atroviride stam SC1

(EU) 540/2011

Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) stam WCS850

(EU) 540/2011


Senast uppdaterad 24 augusti 2021