Aktuella beslut 2021

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under 2021. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande inte med, om de inte samtidigt innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen fattat. Där finner du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännandet för de beslut som presenteras här.

Tabeller för beslut som togs under år 2020 och 2019 finner du på motsvarande sidor för dessa år.
Gå till sidan Aktuella beslut 2020
Gå till sidan Aktuella beslut 2019

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under 2021 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänt fr.o.m.

Användningsområde

Fusilade Max

5684

fluazifop-P-butyl

2021-04-23

Mot gräsogräs i odlingar av raps, ärter, bönor, sockerbetor, foderbetor, rödbetor och potatis. Behörighetsklass 2L.

Timeline FX

5683

pinoxaden florasulam

2021-04-14

Mot ogräs i odlingar av höstvete, vårvete, höstråg och höstrågvete. Behörighetsklass 2L.

Betanal

5685

fenmedifam

2021-04-14

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Behörighetsklass 2L.

Novagib

5679

gibberelliner

2021-03-12

Mot korkrostbildning och för skalförbättring i odlingar av äpple. För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron. Behörighetsklass 2L.

Ferroslug

5678

järnfosfat

2021-03-12

Mot sniglar. Behörighetsklass 3.

Pantera 40 EC

5677

kizalofop-P-tefuryl

2021-03-12

Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs, lin, potatis, sockerbetor, foderbetor, rödbetor, morötter, ärter och bönor. Behörighetsklass 2L.

Ascernity

5676

bensovindiflupyr, difenokonazol

2021-02-26

Mot svampangrepp på green och tee på golfbanor. Behörighetsklass 2L.

Pabi 300 EC

5673

protiokonazol

2021-02-08

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Patel 300 EC

5672

protiokonazol

2021-02-08

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Axial 50 EC

5669

pinoxaden

2021-01-22

Mot gräsogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. Behörighetsklass 2L.


2. Ändrade produktgodkännanden

I tabellerna 2a - c presenteras beslut om villkorsändringar av betydelse för användaren.
Mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
Ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b för det nya registreringsnumret, och Tabell 2c för utfasningstider för produkter med det utgående registreringsnumret.

Tabell 2a – Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändrat / nytt villkor

Gäller

fr.o.m.

Kinvara

5530

Utökning av behandlingstidpunkt i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.

Nytt användningsområde: Mot örtogräs i vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs.

2021-03-31

Orius 200 EW

5540

Utökning av behandlingstidpunkt för höstvete, höstkorn, höstrågvete och råg.

2021-01-27Tabell 2b -Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändrat / nytt villkor

Gäller fr o m

Utgående reg nr

Ascernity

5681

Byte av innehavare. Inget anstånd har beviljats för tidigare reg nr eftersom innehavaren inte anser det nödvändigt.

2021-03-19

5676

Avoxa

5667

Byte av innehavare

2021-01-31

5604

Gigant

5668

Byte av innehavare

2021-01-31

5652

OgräsNIX PROFFS

5630

Byte av innehavare och produktnamn

2021-01-01

5420

Ogräsättika Dubbelverkande

5629

Byte av innehavare och produktnamn

2021-01-01

5419

OgräsNIX Effekt

5628

Byte av innehavare och produktnamn

2021-01-01

5418Tabell 2c - Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum
för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Avoxa

5604

Byte av innehavare

2021-07-31

2022-07-31

Gigant

5652

Byte av innehavare

2021-07-31

2022-07-31

Proffs Kraft Ättika

5420

Byte av innehavare och produktnamn

2021-06-30

2022-06-30

Dubbel Kraft Ättika

5419

Byte av innehavare och produktnamn

2021-06-30

2022-06-30

Kraft Ättika

samt Biltema Ogräsättika PHT-0054-5418

5418

Byte av innehavare och produktnamn

2021-06-30

2022-06-30

3. Produktgodkännanden och UPMA som upphör

I Tabell 3a och 3b visas Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När de angivna anståndstiderna löper ut får produkterna inte finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. För utgående registreringsnummer där produkten fortsatt finns på marknaden, men under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och 2c

Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b.

Ett UPMA är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som produktgodkännandet.

Tabell 3a - Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för

användning, lagring och bortskaffning

Imprid Skog

5139

Kemikalie­inspektionen har avslagit ansökan om förnyat produkt­godkännande. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom fastslagit Kemikalieinspektionens beslut om avslag.

2021-09-30

2022-07-31

Primo Maxx

5004

Innehavaren vill inte förlänga produktgodkännandet som gäller till och med 2021-04-30.

2021-10-31

2022-10-31

Tabell 3b - Produktgodkännanden och UPMA som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör i EU.

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne som upphör i EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning


4. UPMA - för mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2021. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt som UPMA avser

Reg nr produkt

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller fr o m

Elatus Era

5321

Mot svampangrepp i odlingar av plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter.

2021-04-23

Event Super

4222

Mot gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar av hundäxing, engelskt rajgräs, ängssvingel.

Mot gräsogräs i etablerade fröodlingar av rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs.

2021-03-31

Switch 62.5 WG

4587

Mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar.

2021-03-23

Clomate

5521

Mot ogräs i odlingar av morötter.
Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland.
Mot ogräs i odlingar av bönor för livsmedelsändamål.

2021-03-04

Centium 36 CS

4778

Mot ogräs i fältodlingar av palsternacka, oljerättika, mangold och jordgubbar.

2021-02-23

Starane 333 HL

5234

Mot örtogräs i odlingar av kepalök.

2021-02-23

Mavrik

4491

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.

Mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika.

2021-02-12

Moddus Start

5194

För tillväxtreglering av åkerböna för utsädesproduktion.

2021-02-12

Azatin EC

5505

Mot insektsangrepp i odlingar av kryddväxter i växthus.

2021-02-08

Focus Ultra

5328

Mot gräsogräs i odlingar av svartkämpar (Plantago lanceolata) för pollenproduktion.

Mot gräsogräs i odlingar av prästkrage (Leucanthemum vulgare) för pollenproduktion.

2021-01-27


5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under 2021. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Godkänd fr o m

Svensk referensprodukt

Sluggers Snigelmedel

PHT-0078-4414

2021-04-23

Ferramol Snigel Effekt, reg nr 4414

Tartan 360

PHT-0076-5550

2021-03-19

Gallup 360-K, reg nr 5550

Pilot

PHT-0077-5547

2021-03-19

Targa Super 5SC, reg nr 5547

Harub

PHT-0075-5667

2021-03-04

Avoxa, reg nr 5667

Biltema Ogräsättika

PHT-0074-5628

2021-01-22

OgräsNIX Effekt, reg nr 56286. Dispens för nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens för nödsituation på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetsperiod

Kerb Flo 400

Reg nr 4610

Mot gräsogräs i odlingar av höstraps och höstrybs

Från 2021-01-22

till 2021-03-10

TYPO-Lab A10

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2021-04-15 till 2021-08-13

Typosan

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2021-04-15 till 2021-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2021-04-01 till 2021-07-29

Senast uppdaterad 29 april 2021