Verksamma ämnen som utgår

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i tabellen nedan inte ska få förnyade godkännanden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne.

EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen. I besluten finns skälen till varför respektive ämne inte har fått förnyat godkännande.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden
Verksamt ämneSenaste datum för återkallande av produkterMaximal anståndstid
Tiakloprid  3 augusti 2020  3 februari 2021
Klorprofam  8 januari 2020  8 oktober 2020
Desmedifam  1 januari 2020  1 juli 2020
 Propikonazol 19 juni 2019 19 mars 2020
 Dikvat  4 maj 2019  4 februari 2020
Pymetrozin 30 april 2019 30 januari 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnena.

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

För de ämnen som inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. De produkter som berörs och beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i Tabell 3b på sidan Aktuella beslut 2020, eller på motsvarande plats på sidan Aktuella beslut 2019.  

Gå till sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej