Verksamma ämnen som utgår

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i tabellen nedan inte ska få förnyade godkännanden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne. EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden
Verksamt ämneSenaste datum för återkallande av produkterMaximal anståndstid
Pymetrozin 30 april 2019 30 januari 2020
Dikvat  4 maj 2019  4 februari 2020
Propikonazol 19 juni 2019 19 mars 2020
Desmedifam  1 januari 2020   1 juli 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnena.

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

I och med att de verksamma ämnena i tabellen ovan inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. Vilka produkter som berörs och de beslutade anståndstiderna för varje enskild produkt hittar du i Tabell 3b på sidan Aktuella beslut om växtskyddsmedel.

Gå till sidan Aktuella beslut om växtskyddsmedel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej