Återkallanden av växtskyddsmedel

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i tabellen nedan inte ska få förnyade godkännanden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne. EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden
Verksamt ämneSenaste datum för återkallande av produkterMaximal anståndstid
Pymetrozin 30 april 2019 30 januari 2020
Dikvat  4 maj 2019  4 februari 2020
Propikonazol 19 juni 2019 19 mars 2020
Desmedifam  1 januari 2020   1 juli 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnena.

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

I och med att de verksamma ämnena i tabellen ovan inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. Beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i tabellen nedan.

Beslutade anståndstider för varje enskild produkt
ProduktVerksamt ämneSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Plenum, reg nr 5460

pymetrozin 2019-10-30 2020-01-30

Reglone, reg nr 3367

UPMA - För avdödning av gröna växtdelar i utsädesodlingar av rädis- och spenatfrö.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor.

UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö, ängsgröefrö och lusernfrö. För nedvissning av utsädesodling av lusernfrö.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Barclay D-quat, reg nr 5005 dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Diqua, reg nr 5006 dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Quad Glob 200 SL, reg nr 5022

UPMA - För nedvissning i yrkesodlingar av lupin.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Tilt 250 EC, reg nr 3572

UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnads- och plantskoleväxter i växthus och på friland.

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Stereo 312.5 EC, reg nr 4306 propikonazol 2019-11-01 2020-03-19

Armure, reg nr 4902

PHT-0008-4902 Tiro

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Barclay Bolt XL, reg nr 5032 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx, reg nr 5074 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx II, reg nr 5440 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Bumper 25 EC, reg nr 4939 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19

Betanal Power, reg nr 4868

UPMA - Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor.

desmedifam 2020-07-01 2020-07-01
Betasana Duo, reg nr 5058 desmedifam 2020-07-01 2020-07-01
Belvedere, reg nr 5162 desmedifam 2020-07-01 2020-07-01

Besluten kommer att publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej