Aktuella beslut 2020

Här hittar du information om beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat hittills under 2020. I respektive tabell presenteras kortfattat vilka produkter som fått nya godkännanden eller ändrade villkor för användaren, eller som återkallas och ska fasas ut. Observera att tabellerna inte tar upp alla typer av beslut, till exempel inte förlängning eller förnyande av godkännande utan villkorsändringar, eller beslut som endast berör innehavaren av godkännandet.

Motsvarande tabeller för beslut som togs under år 2019 finner du på sidan Aktuella beslut 2019.

Gå till sidan Aktuella beslut 2019

I vårt bekämpningsmedelsregister hittar du alla besluten så snart de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under 2020 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1 – Nya produktgodkännanden
ProduktnamnRegistrerings-
nummer
Godkänt
fr.o.m.
AnvändningsområdeBehörighetsklass
Snigelmedel X Sniglar- Nej tack 5608 2020-05-05 Mot sniglar och snäckor i trädgårdar och växthus. 3
Tocalis 5607 2020-04-29 Mot ogräs i odlingar av fodermajs. 2L
Input  5605 2020-04-15 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. 2L
Avoxa 5604 2020-03-31 Mot ogräs i odlingar av vete, råg och rågvete. 2L
Orocide Plus 5605 2020-03-27 Mot insektsangrepp i växthusodlingar av tomat, paprika och chili. 2L
Difcor 250EC

5601 2020-03-24 Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs. 2L
Credit Xtreme,  5602 2020-03-18 Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning av vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar och gräsmattor. 2L

Madex TOP

(se även tabell 2b och c)

5598 2020-02-12 Mot äppelvecklarlarver i odlingar av äpple och päron. 2L
Nexide CS 5595 2020-02-07

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete.

Mot insektsangrepp i odlingar av ärter.

Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs.

2L
Rexade 440 5593 2020-01-31

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och vårvete.

2L

Ändrade produktgodkännanden

I tabellerna 2a - c presenteras beslut där Kemikalieinspektionen gett villkorsändringar av betydelse för användaren. Mindre ändringar, där produktgodkännandet fortsätter under oförändrat registreringsnummer, se tabell 2a. Ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se tabell 2b för det nya registreringsnumret och tabell 2c för utfasningstider för förpackningar med det utgående registreringsnumret.  

Tabell 2a – Ändrade produktgodkännanden med samma registreringsnummer
ProduktnamnRegistrerings-
nummer
Ändrat/nytt villkor
MCPA 750 3345

Ändrade villkor för användning i höstsäd genom tillägg av utvecklingsstadierna BBCH 20-29.

Librax 5453

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Kinto Plus 5527

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Imtrex XE  5532

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Priaxor 5345

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

 

Tabell 2b – Ändrade produktgodkännanden under nytt registreringsnummer
ProduktnamnRegistrerings-nummerÄndrat/nytt villkorFöregående registreringsnummer,
se
tabell 2c för utfasningstid
 Madex Top  5603  Byte av innehavare.  5598

 

Tabell 2c – Utfasning av produktgodkännanden med äldre registreringsnummer och länkade UPMA
ProduktSkäl till att produktgodkännandet med äldre registreringsnummer upphörSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

 Madex Top, reg nr 5598

 Byte av innehavare.  2020-09-18  2021-09-18

Produktgodkännanden som upphör

I tabell 3a och b visas Kemikalieinspektionens beslut i år om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När anståndstiderna löper ut får produkterna inte finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. Skälen till att godkännandena upphör framgår av tabellerna. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För utgående registreringsnummer, men där produkten fortsatt finns på marknaden under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och c.)

Tabell 3a – Produktgodkännanden och UPMA som upphör
ProduktSkäl till att produkten upphörSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande
Imprid Skog, reg nr 5139 Kemikalieinspektionen har avslagit ansökan om förnyat produktgodkännande. Ytterligare förlängt anstånd. 2020-09-30 2021-06-30
Storanet, reg nr 5278 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. 2021-01-31 2022-01-31.
Trinet P, reg nr 5279 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. 2021-01-31 2022-01-31
Fastac 50, reg nr 4530 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. 2021-01-31 2022-01-31
Rotstop, reg nr 5475 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.  2020-10-31 2021-10-31
Rotstop S, reg nr 5476 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. 2020-10-31 2021-10-31
Rotstop E, reg nr 5477 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.  2020-10-31 2021-10-31
Rotstop V, reg nr 5478 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. 2020-10-31 2021-10-31
UPMA för krusbär för Steward 30 WG, reg nr 5429 På grund av risk för skador på grödan har Kemikalieinspektionen återkallat utvidgning av produktgodkännande för det mindre användningsområdet krusbär. Ej tillämpligt 2020-01-23 
Tabell 3b Produktgodkännanden och UPMA som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör i EU
ProduktVerksamt ämneSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Biscaya OD 240, reg nr 5437  

UPMA - Mot bönsmyg (Bruchus rufimanus Boh.) i odlingar av åkerböna.

Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver

tiakloprid 2020-10-31 2021-02-03

Calypso SC 480, reg nr 5427

UPMA - Mot insektsangrepp i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär och vinbär. 

UPMA - Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Mot insektsangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergine och prydnadsväxter.

tiakloprid 2020-10-31 2021-02-03

Neo-Stop L500 HN, reg nr 4960

klorprofam  2020-06-30  2020-10-08

Besluten publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.

UPMA – utvidgning av produktgodkännande

I Tabell 4 återfinns de utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden, så kallade UPMA,som Kemikalieinspektionen har beviljat under 2020. Ett beviljat UPMA är i normalfallet giltigt så  länge produkten är fortsatt godkänd under oförändrat registreringsnummer, och fasas vanligen ut med samma anståndsperioder som  produktens ordinarie användningsområden på det utgående registreringsnumret. (För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där återkallade UPMA redovisas tillsammans med utfasningsinformation om det registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till. )

Tabell 4 – UPMA - utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde
ProduktnamnRegistreringsnummer

Datum då beslutet
träder i kraft
UPMA
Pixxaro EC 5318 2020-05-06

Mot örtogräs i spenat för utsädesproduktion.

 Comet Pro 5163  2020-04-28

Mot svampangrepp i frilandsodling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova.

 Titus 5499  2020-04-28  Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.
Boxer 5565 2020-04-16

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland.
Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök (av kepalök och salladslök), purjolök och vitlök på friland.

Select Plus 5293 2020-03-02

Mot gräsogräs i frilandsodling av plantskoleväxter. Får inte användas på växter som bildat ätliga delar. 

Gallery  5389 2020-01-16

Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.

Mot ogräs i växthusodlingar av skogsplantor.

Parallellhandelstillstånd - PHT

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under året. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser. Produkten skall ha svensk märkning där bl a PHT-numret skall framgå.

Tabell 5 - Parallellhandelstillstånd
Produktnamn för PHTPHT-nummerReferensprodukt
Regucil PHT- 0067-4140 Moddus M, reg nr 4140
Quadris  PHT-0063-5465 Amistar, reg nr 5465
Diopyr PHT-0064-5339 Property 180 SC, reg nr 5339

Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat ansökan om dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder:

Tabell 6 – Dispens vid nödsituation
ProduktVerksamt ämneBeviljat användningsområdeGiltighet

Typosan P306

(S)-cis-Verbenol
(feromon)

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2020-04-15

till 2020-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i

stående granskog. 

Från 2020-04-01 

till 2020-07-29

  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej