Aktuella beslut 2019

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattade under perioden mars-december 2019. Observera att listan inte är fullständig. Exempel på beslut som inte tas upp här är mindre administrativa ändringar samt beslut om förlängda eller förnyade produktgodkännanden som inte innehåller några större villkorsändringar.

Motsvarande tabeller för beslut som tas under år 2020 finner du på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

I vårt Bekämpningsmedelsregister hittar du alla besluten så snart som de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har sedan mars 2019 fattat beslut om flera nya produktgodkännanden. I tabell 1 nedan kan du se vilka medel det gäller. Observera att besluten presenteras i kronologisk ordning där de senaste kommer längst ner.

Tabell 1 – Nya produktgodkännanden
ProduktnamnRegistrerings-nummerAnvändningsområdeBehörighetsklass
Imtrex XE 5532 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 2L
Eradicoat Max 5536 Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.  2L
Bontima 5535 Mot svampangrepp i odlingar av korn. 2L
Kinvara  5530 Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 2L
Variano Xpro 5533 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. 2L
Provanto Spray 5534 Mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus.  3
Orius 200 EW 5540

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Mot svampangrepp i odlingar av raps.

Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö.

2L
Votivo 5525

Mot betcystnematod och stjälknematod i sockerbetor och foderbetor genom betning av utsäde.

2L
Targa Super 5SC 5577

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, potatis, morötter,
rotselleri, palsternacka och kålrot.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor.
Mot gräsogräs i odlingar av baljväxter.
Mot gräsogräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av kummin.

 2L
Amylo-X WG 5546

Mot gråmögel och mjöldagg i växthusodling av tomat, paprika, aubergin,
jordgubbar och andra bär.
Mot gråmögel och bomullsmögel i växthusodling av sallat och
sallatsväxter.
Mot gråmögel i växthusodling av gurkväxter.
Mot Trichoderma aggressivum i odling av svamp.

 2L
Banarg 5545

För mognadsreglering av bananer och citrusfrukter.

1 Sox
KRYPT 540 5551

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

2L
Gallup 360-K 5550

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

 2L
Quickphos 56% GE  5554

Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen.
Mot insektsangrepp vid inlagring av spannmål, torkad frukt, torkade grönsaker, oljefrön och torkade baljväxter.
Mot insektsangrepp i spannmål för utskeppning.

 1 Sox
Prepper 5553

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde.

 2L
Hurler 5555

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Mot örtogräs i odlingar av slåttervall och betesvall.

 2L
Attraxor 5549

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar.

För tillväxtreglering i odling av gräsmattor.

2L
Mainspring 5558

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter i växthus.

2L
Goltix Queen 5560

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor.

2L
Sekator Plus OD 5564

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete.

2L
Polyversum 5570

Mot bomullsmögel och torröta i odlingar av raps. Mot axfusarios i odlingar av vete och korn.

2L
Polygandron WP 5571

Mot bladmögel i odlingar av potatis.

2L 
Polygandron STP 5572

Mot groddbränna i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor genom betning av utsäde.

2L 
Polygandron TTP 5573

Mot Rhizoctonia solani i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

2L 
Speed 5578

Mot ogräs i trädgårdar.

3
Speed C 5579

Mot ogräs i trädgårdar.

3
Speed AC 5580

För punktbehandling mot ogräs i trädgårdar.

3
Basinox 5583

Mot rotröta i barrträdsstubbar.

2L
Revystar XL 5584

Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn. Mot havrens bladfläcksjuka i odlingar av havre.

2L
Revytrex 5585

Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn

2L

Ändrade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om ändrade villkor för ett antal medel. I vissa fall ändras produktgodkännandet och har fortsatt samma registreringsnummer, se tabell 2.a. I andra fall ändras produktgodkännandet på så sätt att det behöver få ett nytt registreringsnummer, se tabell 2.b. Då beslutas också om utfasningstider för produkter som följer det tidigare produktgodkännandet och har äldre registreringsnummer, se tabell 2.c. 

Tabell 2.a – Ändrade produktgodkännanden med samma registreringsnummer
ProduktnamnRegistrerings-nummerÄndrat/nytt villkor
Ascra Xpro 5272 Höjd dos för användning mot svampangrepp i odlingar av höstvete.
Pico 750 WG 5510 Utvidgad användning med möjlighet till höstapplicering i höstsäd.
Leimay 4982 Ny klassificering som Carc. kat 2 och märkning med H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
Serenade ASO 5251

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot lackskorv i odlingar av potatis.
Mot bomullsmögel och svartfläckssjuka i odlingar av raps.
Mot gräsmjöldagg i odlingar av vete, rågvete, råg och havre.
Mot gräsmjöldagg och kornrost i odlingar av korn.

FERRIMAX

(Mot Sniglar F)

5400 Produkten har bytt namn från Mot Sniglar F till FERRIMAX.

Mirador 250 SC

 5464

Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet.

 Ortiva Top 5423 

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot svampangrepp i odlingar av morötter, palsternacka, äkta haverrot, pepparrot, persiljerot och rotselleri. 

 Amistar 5465 Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet.
 Amistar Gold 5416 

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot bomullsmögel i vårraps och vårrybs.

Lentagran WP 5214

Följande nya användningsområden har lagts till:
Mot örtogräs i odling av ärter (torkade). 
Mot örtogräs i odling av ärter (färska), med eller utan balja.

 

Tabell 2.b – Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer
ProduktnamnRegistrerings-nummerÄndrat/nytt villkor Anmärkning
Boxer  5565

Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s 

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

 

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret. 

Se även

tabell 2.c

Roxy 800 EC 5566 Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

 

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret.

 

Se även

tabell 2.c

Purelo 5567 Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

 

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret.

 Se även

tabell 2.c

Jura 5568 Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

 

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret.

 Se även

tabell 2.c

Confidor WG 70 5569 Nya villkor som innebär att produkten endast får användas i slutna växthus som uppfyller definitionen av ett växthus i EUs växtskyddsmedelsförordning 1107/2009. Villkoret syftar till att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön. För äldre reg nr 5486, se även tabell 2.c
Heritage 5574 Nya villkor som innebär en begränsad användning med syfte att minska riskerna för vattenlevande organismer.  För äldre reg nr 5361, se även tabell 2.c
Spotlight Plus  5577 Ny innehavare av produktgodkännandet och nya användningsvillkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske. För äldre reg nr 4851, se även tabell 2.c
Callisto 5582 Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. För äldre reg nr 4898, se även tabell 2.c
Border 100 SC 5581 Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. För äldre reg nr 5253, se även tabell 2.c

 

Tabell 2.c – Utfasning av produktgodkännanden med äldre registreringsnummer
ProduktSkäl till att produktgodkännandet med äldre registreringsnummer upphörSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Boxer, reg nr 3887

UPMA - Mot gräsogräs i utsädesodlingar av ängsgröe.

UPMA - Bekämpning av ogräs i odlingar av jordgubbar.

UPMA - Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök och purjolök.

UPMA - Mot ogräs i odlingar av morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor och sparris.

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar. 

2020-03-19 2020-07-31

Roxy 800 EC, reg nr 5137

PHT-0023-5137 pro-Opti

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19 2020-07-31
Purelo, reg nr 5385

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter  av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19 2020-07-31
Jura, reg nr 5421

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19 2020-07-31
Confidor WG 70, reg nr 5486

Strängare villkor som innebär att produkten bara får användas i slutna växthus för att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön.

2019-10-08 2020-01-08
Heritage, reg nr 5361 Strängare villkor på grund av ny information om verksamma ämnet azoxistrobin, som innebär risker för vattenlevande organismer. 2020-04-07 2021-04-07
Spotlight, reg nr  4851 Ny innehavare av produktgodkännandet och nya användningsvillkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske. 2020-05-31 2021-05-31
Callisto, reg nr 4898 Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. 2020-07-31 2021-07-31
Border 100 SC, reg nr 5253 Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. 2020-07-31 2021-07-31

Produktgodkännanden som upphör

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om anståndstider för produktgodkännanden för utfasning av ett antal produkter. Se vilka produkter det gäller i tabellerna nedan. Besluten innebär att när anståndstiderna löper ut upphör produkterna att finnas på den svenska marknaden. Skälen till att godkännandena upphör framgår av tabellerna. Produkter som återkallas på grund av att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU hittar du i Tabell 3b. (För utgående registreringsnummer, men där produkten fortsatt finns på marknaden under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och c.)

Tabell 3a – Produktgodkännanden som upphör
ProduktSkäl till att produkten upphörSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Epok 600 EC, reg nr 4361

UPMA - Mot bladsvamp i odlingar av penséer och rosor

UPMA - Mot bladmögel i pensé- och rosodlingar på friland

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande  2019-12-31 2020-12-31
Imprid Skog, reg nr 5139 Kemikalieinspektionen avslår ansökan om förnyat produktgodkännande   2020-09-30 2021-06-30
Platform 40 WG, reg nr 4772 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande   2020-01-31  2021-01-31
Herbiclean SL, reg nr 5045 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande 2020-02-29 2021-02-28
Fruktträd Effekt, reg nr 4920 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande 2020-02-29 2021-02-28
Globaztar 250 SC Ny information om verksamma ämnet azoxistrobin som innebär risker för vattenlevande organismer. 2019-10-08 2020-01-08
Envision, reg nr 4490 Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. 2020-06-30

2021-06-30

 

Tabell 3b Produktgodkännanden som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör
ProduktVerksamt ämneSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Plenum, reg nr 5460

pymetrozin 2019-10-30 2020-01-30

Reglone, reg nr 3367

UPMA - För avdödning av gröna växtdelar i utsädesodlingar av rädis- och spenatfrö.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor.

UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö, ängsgröefrö och lusernfrö. För nedvissning av utsädesodling av lusernfrö.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Barclay D-quat, reg nr 5005 dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Diqua, reg nr 5006 dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Quad Glob 200 SL, reg nr 5022

UPMA - För nedvissning i yrkesodlingar av lupin.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Tilt 250 EC, reg nr 3572

UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnads- och plantskoleväxter i växthus och på friland.

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Stereo 312.5 EC, reg nr 4306 propikonazol 2019-11-01 2020-03-19

Armure, reg nr 4902

PHT-0008-4902 Tiro

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Barclay Bolt XL, reg nr 5032 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx, reg nr 5074 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx II, reg nr 5440 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Bumper 25 EC, reg nr 4939 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19

Betanal Power, reg nr 4868

UPMA - Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor.

Ytterligare namn: Kemifam Power

desmedifam 2020-07-01 2020-07-01
Betasana Duo, reg nr 5058 desmedifam 2020-07-01 2020-07-01
Belvedere, reg nr 5162 desmedifam 2020-07-01 2020-07-01
Gro-Stop Electro klorprofam 2020-06-30 2020-10-08

Besluten kommer att publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.

UPMA – utvidgning av produktgodkännande

Kemikalieinspektionen har under perioden mars–augusti 2019 fattat beslut om tretton utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden, så kallade UPMA. De gäller för följande produkter.

Tabell 4 – UPMA - utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde
ProduktnamnRegistrerings- nummerUPMA
Calypso SC 480 5427

Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter, plantskoleväxter.

Mot insektsangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergin och prydnadsväxter.

Goltix WG 5261 Mot ogräs i frilandsodlingar av morot, palsternacka och rotpersilja.
Mavrik 4491 Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri.
Pirimor 5463 Mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Steward 30WG 5429

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot majsmott (Ostrinia nubilalis) i odlingar av majs.
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av vinbär, hallon, krusbär, björnbär, blåbär, körsbär och plommon.

Fibro 5174

Mot kvalsterangrepp och insektsangrepp i odlingar av plantskoleväxter på friland.

Fastac 50 4530

Mot insektsangrepp i frilandsodling av persilja och späda bladgrönsaker (baby-leaf).

 VitiSan  5480

Mot mjöldagg i odling av äpple, päron, humle, kålrot och kryddväxter.
Mot Monilinia ssp. i odling av plommon och körsbär. 
Mot gråmögel och mjöldagg i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa och zucchini. 
Mot gråmögel i friland- och tunnelodlingar av sparris.

Signum 4884

Mot Stemphylium sp i odlingar av purjolök.

Starane 333 HL 5234

Mot örtogräs i odlingar av äpple och päron.

Devrinol 5249

Mot ogräs i odlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf) på friland.

Pictor Active 5405

Mot svampangrepp i odlingar av matärt (torkade kokärter) och bönor (torkade) utom åkerbönor.

Korvetto 5503

Mot ogräs i odlingar av oljerättika.

Parallellhandelstillstånd - PHT

Kemikalieinspektionen har sedan början på år 2019 fattat beslut om tretton parallellhandelstillstånd. De produkter som berörs av besluten framgår av tabellen nedan. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Tabell 5 - Parallellhandelstillstånd
Produktnamn för PHTPHT-nummerReferensprodukt
MKH Power SG 70 PHT-0049-5445 Attribut SG 70, reg nr 5445
Mixin  PHT-0051-5215 Cleave, reg nr 5215
Mirador PHT-0050-5465 Amistar, reg nr 5465
Zaftra AZT 250SC PHT-0052-5465 Amistar, reg nr 5465
Optimus PHT-0053-5496 Trimaxx, reg nr 5496
Biltema Ogräsättika PHT-0054-5418 Kraft Ättika, reg nr 5418
Insektsmedel Insekter - Nej tack  PHT- 0055-5350  Raptol Insekt Effekt Färdigblandad, reg nr 5350
Speed PA Spray PHT-0056-4658  Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad, reg nr 4658
Speed PA PHT-0057-4657  Finalsan Ogräs Effekt koncentrat, reg nr 4657
Snigelmedel Sniglar - Nej tack PHT-0058-4414 Ferramol Snigel Effekt, reg nr 4414
Mirror PHT-0059-5208 Folpan 500 SC, reg nr 5208
DALIMO PHT-0060-3957  Shirlan, rg nr 3957
HINODE PHT-0062-4966 TEPPEKI, reg nr 4966

Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder.

Tabell 6 – Dispens vid nödsituation
ProduktVerksamt ämneBeviljade användningsområdenGiltighet
Gibb Plus

Gibberellin GA7

Gibberellin GA4

För gynnad kartsättning, mot kartfall samt mot slipsar och rost

i yrkesmässig odling av äpplen och päron.

Från 2019-05-15

till 2019-06-30

Basagran SG,

reg nr 4115

Bentazon (natriumsalt)

Mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Från 2019-06-26

till 2019-07-10

Teppeki

Flonicamid

Mot bladlöss i odlingar av sockerbetor.

Från 2019-06-24

till 2019-08-31

Raptol,

reg nr 5351

Pyretriner

Mot kålbladsstekel i yrkesmässiga ekologiska odlingar av bladkål på

friland i Halland och Skåne.

Från 2019-08-09

till 2019-09-30