Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under de senaste månaderna. Observera alltså att listan inte är fullständig. Till exempel finns inte mindre administrativa ändringar med, och inte heller större återkallanden baserade på EU-beslut om verksamma ämnen. De sistnämnda presenteras på en egen sida.

I vårt Bekämpningsmedelsregister hittar du alla besluten så snart som de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under perioden mars-juni 2019 fattat beslut om fjorton nya produktgodkännanden. I tabellen nedan kan du se vilka medel det gäller.

Tabell 1 - Nya produktgodkännanden
ProduktnamnReg nrAnvändningsområdeBehörighetsklass
Imtrex XE 5532 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 2L
Eradicoat Max 5536 Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.  2L
Bontima 5535 Mot svampangrepp i odlingar av korn. 2L
Kinvara  5530 Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 2L
Variano Xpro 5533 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. 2L
Provanto Spray 5534 Mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus.  3
Orius 200 EW 5540

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Mot svampangrepp i odlingar av raps.

Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö.

2L
Votivo 5525

Mot betcystnematod och stjälknematod i sockerbetor och foderbetor genom betning av utsäde.

2L
Targa Super 5SC 5577

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, potatis, morötter,
rotselleri, palsternacka och kålrot.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor.
Mot gräsogräs i odlingar av baljväxter.
Mot gräsogräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av kummin.

 2L
Amylo-X WG 5546

Mot gråmögel och mjöldagg i växthusodling av tomat, paprika, aubergin,
jordgubbar och andra bär.
Mot gråmögel och bomullsmögel i växthusodling av sallat och
sallatsväxter.
Mot gråmögel i växthusodling av gurkväxter.
Mot Trichoderma aggressivum i odling av svamp.

 2L
Banarg 5545

För mognadsreglering av bananer och citrusfrukter.

 1 Sox
KRYPT 540 5551

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

2L
Gallup 360-K 5550

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

 2L
Quickphos 56% GE  5554

Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen.
Mot insektsangrepp vid inlagring av spannmål, torkad frukt, torkade grönsaker, oljefrön och torkade baljväxter.
Mot insektsangrepp i spannmål för utskeppning.

 1 Sox

Ändrade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under perioden mars-juni 2019 fattat beslut om ändrade villkor för följande fyra medel.

Tabell 2 - Ändrade produktgodkännanden
ProduktnamnReg nrÄndrat/nytt villkorAnm.
Ascra Xpro 5272 Höjd dos för användning mor svampangrepp i odlingar av höstvete.  
Pico 750 WG 5510 Utvidgad användning med möjlighet till höstapplicering i höstsäd.

 

Leimay 4982 Ny klassificering som Carc. kat 2 och märkning med H351 Misstänks kunna orsaka cancer.  
Serenade ASO 5251

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot lackskorv i odlingar av potatis.
Mot bomullsmögel och svartfläckssjuka i odlingar av raps.
Mot gräsmjöldagg i odlingar av vete, rågvete, råg och havre.
Mot gräsmjöldagg och kornrost i odlingar av korn.

 

Produktgodkännanden som upphör

Kemikalieinspektionen har under perioden mars-juli 2019 fattat beslut om utfasning av följande produktgodkännanden som upphör, se tabellen nedan. Skälen till att godkännandena upphör framgår i tabellen. Produkter som återkallas på grund av att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU hittar du på vår webbsida "Återkallanden av växtskyddsmedel".

Här hittar du återkallade växtskyddsmedel 

Tabell 3 - Produktgodkännanden som upphör
ProduktSkäl till att produkten upphörSista datum för försäljningSista datum för användning,lagring och bortskaffande

Epok 600 EC, reg nr 4361

UPMA - Mot bladsvamp i odlingar av penséer och rosor

UPMA - Mot bladmögel i pensé- och rosodlingar på friland

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande  2019-12-31 2020-12-31
Imprid Skog, reg nr 5139 Kemikalieinspektionen avslår ansökan om förnyat produktgodkännande   2019-08-31 2020-08-31
Platform 40 WG, reg nr 4772 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande   2020-01-31  2021-01-31
Herbiclean SL, reg nr 5045 Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande 2020-02-29 2021-02-28

UPMA - utvidgning av produktgodkännande

Kemikalieinspektionen har under perioden mars-juli 2019 fattat beslut om åtta utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden. De gäller för följande produkter.

Tabell 4 - UPMA - utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde
ProduktnamnReg nrUPMA
Calypso SC 480 5427

Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter, plantskoleväxter.

Mot insekstangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergin och prydnadsväxter.

Goltix WG 5261 Mot ogräs i frilandsodlingar av morot, palsternacka och rotpersilja.
Mavrik 4491 Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri.
Pirimor 5463 Mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Steward 30WG 5429

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot majsmott (Ostrinia nubilalis) i odlingar av majs.
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av vinbär, hallon, krusbär, björnbär, blåbär, körsbär och plommon.

Fibro 5174

Mot kvalsterangrepp och insektsangrepp i odlingar av plantskoleväxter på friland.

Fastac 50 4530

Mot insektsangrepp i frilandsodling av persilja och späda bladgrönsaker (baby-leaf).

 VitiSan  5480

Mot mjöldagg i odling av äpple, päron, humle, kålrot och kryddväxter.
Mot Monilinia ssp. i odling av plommon och körsbär.
Mot gråmögel och mjöldagg i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa och zucchini.
Mot gråmögel i friland- och tunnelodlingar av sparris.

Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder.

Tabell 5 - Dispens vid nödsituation
ProduktVerksamt ämneBeviljade användningsområdenGäller under tiden
Gibb Plus

Gibberallin GA7

Gibberallin GA4

För gynnad kartsättning, mot kartfall samt mot slipsar och rost

i yrkesmässig odling av äpplen och päron.

Från 2019-05-15

till 2019-06-30

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej