Vanliga frågor från företag om desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här är Kemikalieinspektionens svar på några av de vanligaste frågorna från företag.

Tillverka eller importera handdesinfektionsmedel, vilke regler gäller?

Medel för handdesinfektion räknas som en biocidprodukt i produkttyp 1. För att veta om det är tillåtet att sälja eller använda en biocidprodukt måste man veta vilka verksamma ämnen som ingår i produkten och vilken status ämnena har i EU:s granskningsprogram. Om du inte vet vilka verksamma ämnen som ingår i din produkt kan du fråga din leverantör.

Du kan ta reda på ämnenas status genom att söka själv i den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas. Du kan också fråga oss på Kemikalieinspektionen om du vill ha hjälp med att ta reda på detta.

I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Om du ska sälja desinfektionsmedel på den svenska marknaden måste de vara märkta på svenska. Fram till och med 30 april accepterar Kemikalieinspektionen märkning även på engelska, danska och norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis vid tillhandahållandet, men behöver inte finnas på svenska på förpackningen. Ställningstagandet gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande gällande språk på märkningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Tillverka eller importera desinfektionsmedel med etanol, vilka regler gäller?

Etanol är ett av de verksamma ämnen som just nu genomgår EU:s utvärderingsprocess för verksamma ämnen i biocidprodukter. I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

Detta gäller till exempel etanolbaserade desinfektionsmedel då etanol fortfarande är under utvärdering. Detta gäller även om produkten också innehåller ett annat verksamt ämne som redan är godkänt på EU-nivå.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Om du ska sälja desinfektionsmedel på den svenska marknaden måste de vara märkta på svenska. Fram till och med 30 april accepterar Kemikalieinspektionen märkning även på engelska, danska och norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis vid tillhandahållandet, men behöver inte finnas på svenska på förpackningen. Ställningstagandet gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande gällande språk på märkningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Tillverka eller imprtera desinfektionsmedel med 1-propanol eller 2-propanol (IPA)

1-propanol och 2-propanol är verksamma ämnen som är godkända i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med 1-propanol eller 2-propanol som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med 1-propanol eller 2-propanol kan göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Dispensen gäller till och med 16 september 2020. 

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. 

Läs mer om dispensen och Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Om du ska sälja desinfektionsmedel på den svenska marknaden måste de vara märkta på svenska. Fram till och med 30 april accepterar Kemikalieinspektionen märkning även på engelska, danska och norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis vid tillhandahållandet, men behöver inte finnas på svenska på förpackningen. Ställningstagandet gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande gällande språk på märkningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Tillverka eller importera desinfektionsmedel med väteperoxid, vilka regler gäller?

Väteperoxid är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med väteperoxid som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med väteperoxid kan göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Dispensen gäller till och med 19 september 2020. 

Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Om du ska sälja desinfektionsmedel på den svenska marknaden måste de vara märkta på svenska. Fram till och med 30 april accepterar Kemikalieinspektionen märkning även på engelska, danska och norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis vid tillhandahållandet, men behöver inte finnas på svenska på förpackningen. Ställningstagandet gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande gällande språk på märkningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Tillverka eller importera desinfektionsmedel med aktivt klor, vilka regler gäller?

Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra betraktas som nya verksamma ämnen i produkttyp 1 enligt EU:s biocidförordning. För produkter med nya verksamma ämnen krävs ett undantag för tillhandahållande och användning, om de inte är godkända enligt förordningen.

Ämnena utvärderas som existerande verksamma ämnen i EU:s granskningsprogram för produkttyperna 2-4, vilket innebär att ett befintligt undantag från godkännandekravet redan gäller dessa produkttyper. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra som verksamt ämne i produkttyp 1. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor som verksamt ämne kan göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Dispensen gäller till och med 16 september 2020. 

Läs mer om dispensen.

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit kan göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Dispensen gäller till och med 19 september 2020. 

Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Om du ska sälja desinfektionsmedel på den svenska marknaden måste de vara märkta på svenska. Fram till och med 30 april accepterar Kemikalieinspektionen märkning även på engelska, danska och norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis vid tillhandahållandet, men behöver inte finnas på svenska på förpackningen. Ställningstagandet gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande gällande språk på märkningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Tillverka eller importera desinfektionsmedel med verksamma ämnen som inte stöds inom EU

För att ansöka om att få använda ämnen som inte stöds inom EU behöver du ansöka om dispens för detta.

Läs mer om dispenser och hur du ansöker. 

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

Exportera handdesinfektionsmedel, vad behöver jag tänka på?

De flesta regler vi på Kemikalieinspektionen ansvarar för berör inte export, utan snarare import och tillhandahållande på den svenska marknaden. Det regelverk som vi ansvarar för som reglerar export är PIC-förordningen. PIC-förordningen innebär att exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla om de tänker exportera vissa farliga kemikalier till ett land utanför EU.

Läs mer om PIC-förordningen.

Du behöver kontrollera vilka regler som gäller för desinfektionsmedel i det land du vill exportera produkten till. Det kan du göra genom att till exempel kontakta kemikaliemyndigheten i det land du vill exportera till.

På den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till kemikaliemyndigheterna i de andra EU-länderna.

Läs mer hos andra myndigheter

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har information relaterat till Covid-19 på sin webbplats. Läs nyheter och annan information som berör företag som tillverkar desinfektionsmedel hos Echa (på engelska).

Europeiska smittskyddsmyndigheten EDCD har publicerat information om vilka desinfektionsmedel som rekommenderas i olika situationer. Det är folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet för denna fråga i Sverige. Läs EDCD:s rekommendationer här (på engelska).

Tänk på att din verksamhet kan omfattas av lagar och regler som andra myndigheter ansvarar för

I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Folkhälsomyndigheten har tillfälligt lättat på dessa regler. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Etanolbaserad handsprit omfattas av regler i lagen om alkoholskatt. Läs mer om alkoholskatt på Skatteverkets webbplats.

Desinfektionsmedel är ofta brandfarligt och det finns regler om transport och tillstånd vid hantering av sådana produkter. Läs mer om transport av farligt gods och påverkan av coronaviruset hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Läs mer om regler och tillstånd vid hantering av brandfarliga vätskor- handsprit m.m. hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Arbetsmiljöverket har regler om märkning av förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som används eller lagerhålls på arbetsplatser. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.