Träskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Många träimpregneringsmedel är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar.

Användning

Träskyddsmedel innehåller kemiska ämnen för att motverka att virket bryts ner av rötsvampar eller träförstörande insekter. I utsatta lägen kan tryckimpregnerat virke vara det enda alternativet som håller. Men fundera innan du köper virket om du, genom att välja konstruktion och läge så att träet inte blir utsatt för onödig fukt, i stället kan använda obehandlat trä som sedan målas eller oljas in. Tänk på att skydda ändträet och ta hjälp av andra material om konstruktionen kommer i kontakt med marken.

Det finns också virke som tryckimpregnerats med linolja. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag. Värmebehandling av trä är en annan metod som används.

Regler

Den som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldig att lämna skriftlig information om bland annat följande:

  • verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet
  • begränsningar i användning
  • hur virket lämpligen bearbetas
  • hälsorisker och skyddsåtgärder
  • hur avfall från virket ska tas omhand.

Reglerna om bekämpningsmedel och träskyddsbehandlat virke finns i Kemikalieinspek­tionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Regler om träskyddsbehandlat virke finns också i Reach-förordningen bilaga XVII.

Impregnerat virke kan vara farligt avfall

Virke som är impregnerat med kreosot, arsenik, krom eller koppar kan vara farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar.

Nyligen kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och har en stark och karaktäristisk lukt som av tjära. Färgen och lukten försvinner med tiden om virket utsätts för väder och vind. Riktigt gammalt kreosotvirke kan vara ljusgrått till färgen. Trä som nyligen tryckimpregnerats med krom är svagt gulgrönt medan kopparbaserade träskyddsmedel ger träet en tydlig grön färg. Färgen bleknar med tiden.

Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam, behandla virket som om det vore impregnerat.

Vänd dig till kommunen om du har frågor eller för att få reda på var du ska lämna det.

Träskyddsmedel måste vara godkända

Träskyddsmedel som innehåller kemiska ämnen för att motverka nedbrytning eller angrepp av träförstörande insekter räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får användas för impregnering. Det finns flera träskyddsmedel som är godkända i klass 3, vilket innebär att de får användas av privatpersoner. De flesta träskyddsmedel är dock godkända i klass 1 och 2 och är avsedda för yrkesmässig användning.

Sök godkända träskyddsmedelsprodukter i bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats

Läs mer om impregnerat virke i vårt faktablad Information om impregnerat virke

Senast uppdaterad 11 november 2020