Vanliga frågor om desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här är Kemikalieinspektionens svar på några av de vanligaste frågorna från företag.

Kemikalieinspektionen har skickat ut information till de verksamheter som vi känner till att de tillfälligt tillverkar eller importerar desinfektionsmedel med anledning av covid-19. Har du inte nåtts av informationsbrevet kan du istället läsa informationen här (PDF 116 kB) , 115.2 kB..

Medel för handdesinfektion räknas som en biocidprodukt i produkttyp 1. För att veta om det är tillåtet att sälja eller använda en biocidprodukt måste man veta vilka verksamma ämnen som ingår i produkten och vilken status ämnena har i EU:s granskningsprogram. Om du inte vet vilka verksamma ämnen som ingår i din produkt kan du fråga din leverantör.

Du kan ta reda på ämnenas status genom att söka själv i den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas Länk till annan webbplats.. Du kan också fråga oss på Kemikalieinspektionen om du vill ha hjälp med att ta reda på detta.

I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni 2021 accepterade Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna fanns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 30 juni måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led ville sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gällde ställningstagandet till och med den 30 september 2021. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet. Efter att dessa datum passerat förväntas leverantörer för desinfektionsmedel finnas på artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som gav undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepterades även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna gällde till och med 30 september 2021 (ändringsföreskrift KIFS 2021:1 till KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad). Länk till annan webbplats. Föreskrifterna kommer inte förlängas och det kommer heller inte bli någon utfasningstid för detta undantag.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Etanol är ett av de verksamma ämnen som just nu genomgår EU:s utvärderingsprocess för verksamma ämnen i biocidprodukter. I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

Detta gäller till exempel etanolbaserade desinfektionsmedel då etanol fortfarande är under utvärdering. Detta gäller även om produkten också innehåller ett annat verksamt ämne som redan är godkänt på EU-nivå.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni 2021 accepterade Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna fanns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 30 juni måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led ville sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gällde ställningstagandet till och med den 30 september 2021. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet. Efter att dessa datum passerat förväntas leverantörer för desinfektionsmedel finnas på artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som gav undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepterades även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna gällde till och med 30 september 2021 (ändringsföreskrift KIFS 2021:1 till KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad). Länk till annan webbplats. Föreskrifterna kommer inte förlängas och det kommer heller inte bli någon utfasningstid för detta undantag.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

1-propanol och 2-propanol är verksamma ämnen som är godkända i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har tidigare fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med 1-propanol eller 2-propanol som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med 1-propanol eller 2-propanol kunde göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller till och med 11 september 2021. Läs mer om dispensen.

Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om ytterligare dispens som tillåter utfasning av dessa desinfektionsmedel

  • till och med den 10 december 2021 för tillhandahållande på marknaden och
  • till och med den 10 mars 2022 för användning.

Dispensen omfattar inte tillhandahållande på den svenska marknaden i det första försäljningsledet (utsläppande på marknaden). Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni 2021 accepterade Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna fanns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 30 juni måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led ville sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gällde ställningstagandet till och med den 30 september 2021. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet. Efter att dessa datum passerat förväntas leverantörer för desinfektionsmedel finnas på artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som gav undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepterades även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna gällde till och med 30 september 2021 (ändringsföreskrift KIFS 2021:1 till KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad). Länk till annan webbplats. Föreskrifterna kommer inte förlängas och det kommer heller inte bli någon utfasningstid för detta undantag.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Väteperoxid är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har tidigare fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med väteperoxid som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med väteperoxid kunde göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller till och med 11 september 2021. Läs mer om dispensen.

Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om ytterligare dispens som tillåter utfasning av dessa desinfektionsmedel

  • till och med den 10 december 2021 för tillhandahållande på marknaden och
  • till och med den 10 mars 2022 för användning.

Dispensen omfattar inte tillhandahållande på den svenska marknaden i det första försäljningsledet (utsläppande på marknaden). Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni 2021 accepterade Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna fanns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 30 juni måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led ville sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gällde ställningstagandet till och med den 30 september 2021. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet. Efter att dessa datum passerat förväntas leverantörer för desinfektionsmedel finnas på artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som gav undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepterades även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna gällde till och med 30 september 2021 (ändringsföreskrift KIFS 2021:1 till KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad). Länk till annan webbplats. Föreskrifterna kommer inte förlängas och det kommer heller inte bli någon utfasningstid för detta undantag.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra är verksamma ämnen som är godkända i produkttyp 1 inom EU från och med 1 juli 2021. Desinfektionsmedel som innehåller EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Ämnena utvärderas som existerande verksamma ämnen i EU:s granskningsprogram för produkttyperna 2-4, vilket innebär att ett befintligt undantag från godkännandekravet redan gäller dessa produkttyper.

Kemikalieinspektionen har tidigare fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra som verksamt ämne i produkttyp 1. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor som verksamt ämne kunde göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske av bruksfärdiga lösningar och via apotek eller dagligvaruhandel. Dispensen gäller till och med 11 september 2021. Läs mer om dispensen.

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har tidigare fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit kunde göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller till och med 11 september 2021. Läs mer om dispensen.

Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om ytterligare dispens som tillåter utfasning av dessa desinfektionsmedel

  • till och med den 10 december 2021 för tillhandahållande på marknaden och
  • till och med den 10 mars 2022 för användning.

Dispensen omfattar inte tillhandahållande på den svenska marknaden i det första försäljningsledet (utsläppande på marknaden). Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 30 juni 2021 accepterade Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna fanns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 30 juni måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led ville sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gällde ställningstagandet till och med den 30 september 2021. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet. Efter att dessa datum passerat förväntas leverantörer för desinfektionsmedel finnas på artikel 95-listan. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som gav undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepterades även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna gällde till och med 30 september 2021 (ändringsföreskrift KIFS 2021:1 till KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad). Länk till annan webbplats. Föreskrifterna kommer inte förlängas och det kommer heller inte bli någon utfasningstid för detta undantag.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

För att ansöka om att få använda ämnen som inte stöds inom EU behöver du ansöka om dispens för detta. Läs mer om dispenser och hur du ansöker.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

De flesta regler vi på Kemikalieinspektionen ansvarar för berör inte export, utan snarare import och tillhandahållande på den svenska marknaden. Det regelverk som vi ansvarar för som reglerar export är PIC-förordningen. PIC-förordningen innebär att exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla om de tänker exportera vissa farliga kemikalier till ett land utanför EU. Läs mer om PIC-förordningen.

Du behöver kontrollera vilka regler som gäller för desinfektionsmedel i det land du vill exportera produkten till. Det kan du göra genom att till exempel kontakta kemikaliemyndigheten i det land du vill exportera till.

På den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till kemikaliemyndigheterna i de andra EU-länderna. Länk till annan webbplats.

Om medlen såldes första gången före den 30 juni 2021 får de säljas ut till och med den 30 september 2021.

Läs mer hos andra myndigheter

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har information relaterat till Covid-19 på sin webbplats. Läs nyheter och annan information som berör företag som tillverkar desinfektionsmedel hos Echa (på engelska) Länk till annan webbplats..

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har publicerat information om vilka desinfektionsmedel som rekommenderas i olika situationer. Läs ECDC:s rekommendationer här (på engelska) Länk till annan webbplats..

Tänk på att din verksamhet kan omfattas av lagar och regler som andra myndigheter ansvarar för

I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Folkhälsomyndigheten har tillfälligt lättat på dessa regler. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Etanolbaserad handsprit omfattas av regler i lagen om alkoholskatt. Läs mer om alkoholskatt på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Desinfektionsmedel är ofta brandfarligt och det finns regler om transport och tillstånd vid hantering av sådana produkter. Läs mer om transport av farligt gods och påverkan av coronaviruset hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länk till annan webbplats.

Läs mer om regler och tillstånd vid hantering av brandfarliga vätskor- handsprit m.m. hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Arbetsmiljöverket har regler om märkning av förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som används eller lagerhålls på arbetsplatser. Dessa regler gäller till exempel om man packar om desinfektionsmedel till mindre förpackningar inom sin egen verksamhet. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Naturvårdsverket har regler om tillstånds- eller anmälningsplikt vid tillverkning av desinfektionsmedel. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 1 oktober 2021