Vanliga frågor om desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här är Kemikalieinspektionens svar på några av de vanligaste frågorna från företag.

Mer information för dig som är privatperson och har frågor om användning av desinfektionsmedel.

Kemikalieinspektionen har skickat ut information till de verksamheter som vi känner till att de tillfälligt tillverkar eller importerar desinfektionsmedel med anledning av covid-19. Har du inte nåtts av informationsbrevet kan du istället läsa informationen här (PDF 116 kB).

Medel för handdesinfektion räknas som en biocidprodukt i produkttyp 1. För att veta om det är tillåtet att sälja eller använda en biocidprodukt måste man veta vilka verksamma ämnen som ingår i produkten och vilken status ämnena har i EU:s granskningsprogram. Om du inte vet vilka verksamma ämnen som ingår i din produkt kan du fråga din leverantör.

Du kan ta reda på ämnenas status genom att söka själv i den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas databaslänk till annan webbplats. Du kan också fråga oss på Kemikalieinspektionen om du vill ha hjälp med att ta reda på detta.

I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 31 december accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 31 december måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 31 december, gäller ställningstagandet till och med den 31 mars 2021. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Etanol är ett av de verksamma ämnen som just nu genomgår EU:s utvärderingsprocess för verksamma ämnen i biocidprodukter. I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

Detta gäller till exempel etanolbaserade desinfektionsmedel då etanol fortfarande är under utvärdering. Detta gäller även om produkten också innehåller ett annat verksamt ämne som redan är godkänt på EU-nivå.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 31 december accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 31 december måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 31 december, gäller ställningstagandet till och med den 31 mars 2021. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

1-propanol och 2-propanol är verksamma ämnen som är godkända i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med 1-propanol eller 2-propanol som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med 1-propanol eller 2-propanol kan göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller från och med 17 september 2020 till och med 15 mars 2021. Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 31 december accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 31 december måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 31 december, gäller ställningstagandet till och med den 31 mars 2021. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Väteperoxid är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med väteperoxid som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med väteperoxid kan göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller från och med 17 september 2020 till och med 15 mars 2021. Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 31 december accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 31 december måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 31 december, gäller ställningstagandet till och med den 31 mars 2021. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra betraktas som nya verksamma ämnen i produkttyp 1 enligt EU:s biocidförordning. För produkter med nya verksamma ämnen krävs ett undantag för tillhandahållande och användning, om de inte är godkända enligt förordningen.

Ämnena utvärderas som existerande verksamma ämnen i EU:s granskningsprogram för produkttyperna 2-4, vilket innebär att ett befintligt undantag från godkännandekravet redan gäller dessa produkttyper. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra som verksamt ämne i produkttyp 1. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor som verksamt ämne kan göra det utan att först ansöka om godkännande. Försäljning till allmänheten får endast ske av bruksfärdiga lösningar och via apotek eller dagligvaruhandel. Dispensen gäller från och med 17 september till och med 15 mars 2021. Läs mer om dispensen.

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning. Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om undantag från kravet på produktgodkännande för produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit som verksamt ämne i produkttyp 1-4. Det innebär att företag som vill tillverka eller importera produkter med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit kan göra det utan att först ansöka om godkännande eller dispens. Försäljning till allmänheten får endast ske via apotek och dagligvaruhandel. Dispensen gäller från och med 17 september till och med 15 mars 2021. Läs mer om dispensen.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan. Fram till och med 31 december accepterar Kemikalieinspektionen dock tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Efter den 31 december måste den som vill tillhandahålla ett medel för första gången på marknaden finnas på artikel 95-listan. För den som i senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 31 december, gäller ställningstagandet till och med den 31 mars 2021. Läs mer om Kemikalieinspektionens ställningstagande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan.

För att ansöka om att få använda ämnen som inte stöds inom EU behöver du ansöka om dispens för detta. Läs mer om dispenser och hur du ansöker.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

De flesta regler vi på Kemikalieinspektionen ansvarar för berör inte export, utan snarare import och tillhandahållande på den svenska marknaden. Det regelverk som vi ansvarar för som reglerar export är PIC-förordningen. PIC-förordningen innebär att exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla om de tänker exportera vissa farliga kemikalier till ett land utanför EU. Läs mer om PIC-förordningen.

Du behöver kontrollera vilka regler som gäller för desinfektionsmedel i det land du vill exportera produkten till. Det kan du göra genom att till exempel kontakta kemikaliemyndigheten i det land du vill exportera till.

På den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till kemikaliemyndigheterna i de andra EU-länderna.länk till annan webbplats

Om medlen såldes första gången före den 31 december 2020 får de säljas ut till och med den 31 mars 2021.

Läs mer hos andra myndigheter

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har information relaterat till Covid-19 på sin webbplats. Läs nyheter och annan information som berör företag som tillverkar desinfektionsmedel hos Echa (på engelska)länk till annan webbplats.

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har publicerat information om vilka desinfektionsmedel som rekommenderas i olika situationer. Läs ECDC:s rekommendationer här (på engelska)länk till annan webbplats.

Tänk på att din verksamhet kan omfattas av lagar och regler som andra myndigheter ansvarar för

I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Folkhälsomyndigheten har tillfälligt lättat på dessa regler. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Etanolbaserad handsprit omfattas av regler i lagen om alkoholskatt. Läs mer om alkoholskatt på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Desinfektionsmedel är ofta brandfarligt och det finns regler om transport och tillstånd vid hantering av sådana produkter. Läs mer om transport av farligt gods och påverkan av coronaviruset hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.länk till annan webbplats

Läs mer om regler och tillstånd vid hantering av brandfarliga vätskor- handsprit m.m. hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket har regler om märkning av förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som används eller lagerhålls på arbetsplatser. Dessa regler gäller till exempel om man packar om desinfektionsmedel till mindre förpackningar inom sin egen verksamhet. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har regler om tillstånds- eller anmälningsplikt vid tillverkning av desinfektionsmedel. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 september 2020