Båtbottenfärger - om du måste måla

En fiskebåt av trä förtöjd vid en brygga med båthus i skärgården.

Innehållsförteckning:

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet, dess bränsle­för­bruk­ning och då kan avgas­utsläppen öka. Men båt­botten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några råd om du måste måla.

Båtbottenfärger med biocider måste vara godkända

Båtbottenfärger som på kemisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som biocidprodukter. Biocidprodukter är bekämpningsmedel avsedda att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. De måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar att havstulpaner, musslor och alger växer på båtens skrov enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas och användas.

Se produktens användningsvillkor

Båtbottenfärger som innehåller biocider och som är godkända av Kemikalieinspektionen har fått följande uppgifter:

  • Ett regist­re­rings­nummer.
  • Uppgifter om användningsvillkor.
  • Uppgifter om vilken behörighetsklass produkten tillhör.

Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Man skiljer även på färger avsedda för fartyg och färger för fritidsbåtar.

Olika villkor på västkusten och ostkusten

Risken för påväxt av havstulpaner, musslor och alger kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet. Detta leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten än på östkusten. Därför finns det olika regler för användning av båtbottenfärger med biocider på västkusten och östkusten:

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten 2021 (PDF 312 kB)

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 2021 (PDF 394 kB)

Båtbottenfärgerna i listorna finns även i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats

För Bottniska viken norr om Örskär eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Karta över områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Sverigekarta med markerade områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Original file:Sverigekarta-Landskap_Text.svg by Koyos - Added colors and text in Swedish (CC BY-SA 3.0)

En större bild och textad version finns här.

Här finns information till dig som vill importera eller sälja båtbottenfärger (antifoulingprodukter) i Sverige

Om användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats

Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för samt förvaring av båten när den är förtöjd i vatten.

Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande. För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken, norr om Örskär, eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Tänk på hälsa och miljö

Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten. Fysikaliskt verkande färger kan fungera bra i vissa områden. Använd inte bekämpningsmedel i onödan.

Om du väljer bekämpningsmedel – använd godkända medel med rätt användningsområde. Ett godkänt bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Följ instruktionerna som finns för produkten och använd medlet på rätt sätt.

Var försiktig när du målar

Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen. Kemiskt verkande färger innehåller ett eller flera verksamma ämnen (till exempel koppar). Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergiframkallande ämnen finnas i produkterna, och det gäller även fysikaliskt verkande färger. Var därför försiktig när du målar eller tar bort färg.

Använd ögonskydd, täckande klädsel, handskar och ett munskydd vilka alla skyddar mot exponering och inandning av färg och slipdamm. Slipdamm och färgrester ska samlas upp, med hjälp av en presenning eller liknande, och ska behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen.

Alternativa metoder

Den pågående utvecklingen av nya metoder och medel mot påväxt på båtskrov är önskvärd eftersom traditionella båtbottenfärger är giftiga för den känsliga marina miljö som exponeras. Alternativ till dagens kemiskt verkande färger kan vara fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder.

Vid valet av metod är det viktigt att du som båtägare tänker på hur du kan minska din påverkan på miljön. Exempelvis innehåller även fysikaliskt verkande båtbottenfärger i vissa fall skadliga ämnen som läcker ut i miljön. Det är därför viktigt att titta på märkningen av färgprodukterna som ska ge information om hur farliga de är för hälsan och miljön. Mekaniska metoder kan då i många fall fungera utmärkt som alternativ till båtbottenfärg. Några exempel är:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner, med flera.

På webbplatsen båtmiljö.se finns bra information om alternativa metoderlänk till annan webbplats

För mer information kan du lyssna på Kemikaliepodden om båtbottenfärger.

Senast uppdaterad 8 januari 2021