Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Karenstider för biocidprodukter i livsmedelsproduktion

Eftersom användningen av vissa biocidprodukter kan leda till för höga resthalter av verksamma ämnen i mat eller foder fastställs vid behov karenstider för kött, mjölk och ägg, det vill säga tid från behandling med biocidprodukten till tillåten tidpunkt för slakt, mjölkning eller motsvarande.

När och hur bestämmer myndigheterna om karenstider?

Vid godkännande av bekämpningsmedel som är avsedda att användas på eller i närhet av exempelvis hästar kan Kemikalieinspektionen besluta om en karenstid. En karenstid är den tid från behandling med biocidprodukten till tidpunkt för slakt, mjölkning eller motsvarande som är tillåten. Karenstid kan exempelvis sättas för kött, mjölk och ägg. För biocidprodukter som kan komma i kontakt med livsmedel och foder bedömer Livsmedelsverket om risken för människans hälsa är acceptabel och om en karenstid behövs.

Produkter som det i första hand är aktuellt att fastslå karenstider för är de som ska användas i förvaringsutrymmen för foder och livsmedel, för behandling av foder, livsmedel och dricksvatten eller i närheten av eller direkt på djur som kan ingå i livsmedelsproduktion.

För att hitta aktuella karenstider för en produkt så hänvisar vi till Bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats..

För biocidprodukter som godkänns enligt EU-regler ska det vid behov fastställas gränsvärden för resthalter (så kallade MRL) för olika livsmedel och foder.

Senast uppdaterad 12 augusti 2022