Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Från 17 juni till 15 augusti pågår samråd om undantag från undantagskriterierna för Propikonazol (CAS-nummer; 60207-90-1)

Lämna synpunter innan den 15 augusti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd


Senast uppdaterad 17 juni 2022