Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Samråd om icke-kemiska rodenticider

Det pågår ett offentligt samråd med syfte att samla in information om icke-kemiska och förebyggande bekämpningsmetoder som skulle kunna vara effektiva som alternativ till antikoagulerande rodenticider.

Under samrådet har du möjlighet att lämna information som kan vara till hjälp för EU-kommissionen och EU:s medlemsstater att besluta om de ska förnya godkännanden av rodenticider som innehåller antikoagulerande verksamma ämnen.

Samrådet pågår fram till 31 januari 2022.

Läs mer och lämna information här på Echas webbplats Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd


Senast uppdaterad 26 november 2021