Olika ansökningstyper enligt svenska regler

Om din biocidprodukt innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EUs granskningsprogram kan du i vissa fall behöva ansöka om godkännande enligt svenska regler beroende på vilken produkttyp den tillhör.

Här får du en översikt över vilka olika ansökningstyper som finns, hjälp med länkar till relevanta vägledningsdokument och ansökningsformulär för den specifika ansökningstypen.

Om du inte vet vilken ansökningstyp du ska välja kan du läsa mer här.